Smart eller dumdristigt att låna till aktieköp?

Att teckna ett lån för att kunna finansiera en investering, såsom ett köp av aktier, kan vara ett effektivt sätt att investera. Denna strategi kan hjälpa dig att snabbt bygga upp ett betydande aktieinnehav som förhoppningsvis ger en god avkastning. Så länge dina aktiers värdeökning överstiger dina lånekostnader, kan du på detta vis göra en god affär. Detta sätt att investera är dock inte riskfritt – risken är faktiskt högre än om du hade köpt aktierna för dina sparade pengar.

Så är det en bra idé att teckna ett lån för att finansiera ett aktieköp, eller är det bara dumdristigt? Låt oss grotta lite i detta ämne!

Om att köpa aktier med lånade pengar

Låna för att köpa aktier?

Trots att det kan anses som ganska dumdristigt att köpa aktier med lånade pengar, finns det onekligen vissa fördelar med denna investeringsstrategi. Det kan till exempel finnas en del att vinna på att använda lånet till att investera i kvalitetsaktier.

Det finns förvisso inga som helst garantier för att du kommer göra en vinst med denna strategi. Men det är fullt möjligt att den avkastning som genereras med hjälp av den lånande investeringen har ett högre värde än kostnaden för lånet. Om så är fallet har du gjort en bra affär.

Om tidsramen för din investering överstiger ett år bör du dock även ta hänsyn till inflationen när du beräknar utfallet av investeringen.

Du som är intresserad av att teckna ett lån för att kunna utöka din aktieportfölj bör börja med att jämföra lån. Då kostnaden för lånet är en viktig parameter i sammanhanget kan vikten av en fördelaktig ränta inte nog betonas.

Nackdelarna med denna strategi

Nackdelarna med att köpa aktier med lånade pengar innefattar bland annat aktiemarknadens volatilitet. Om börsen visar röda siffror kommer även värdet på dina aktier att sjunka. Ponera att värdet på din aktieportfölj uppgår till 80 procent av det lånade beloppet och aktiemarknaden sviktar – du behöver då gå in med ytterligare pengar i portföljen för att inte det totala värdet på densamma ska sjunka.

Risken finns förstås att du förlora hela ditt satsade belopp, eller en stor del av detta. Å andra sidan är detta en risk som många aktiesparare är beredda att ta så länge den potentiella avkastningen vid ett positivt utfall är hög.

Avslutande tankar

Den enda situationen då det faktiskt kan vara smart att låna pengar för att investera i aktier är då avkastningen på din investering är hög och risknivån är låg. Att investera i något så volatilt som aktiemarknaden är därför sällan att rekommendera.

Ett alternativ till att göra långsiktiga investeringar i aktier med lånade pengar är att daytrada. Detta är dock minst lika riskfyllt som att investera med ett längre perspektiv, om inte mer.

Dessutom är det inte logiskt att långa pengar till en investering som kommer ge avkastning förrän lånet ska betalas. Det är även viktigt att säkerställa att utsikterna är goda för att avkastningen på din investering är högre än dina lånekostnader.