Guide till aktier

Välkommen till aktieguiden Aktie.se. Här kan du följa aktiekurser och lära dig mer om aktier.

eller och besök vårt aktieforum och diskutera aktier.

Konto och inloggning hanteras genom vår sajt InvestViewer.com, du blir skickad tillbaka till Aktie.se efter inloggning

Välj och klicka på den aktie i listan du vill diskutera i vårt aktieforum. Du kommer också kunna se aktiekurser, både aktuella och historiska börskurser för aktier.
ID Bolag Land Lista Sektor Bransch Ticker


Vad är en aktie?

Berliner Nord-Eissenbahn Gesellshaft - aktiebolag En aktie är egentligen en andel i ett aktiebolag. Varje aktie motsvarar en del av aktiebolagets aktiekapital. Den som äger en aktie är alltså delägare i aktiebolaget. Med delägarskapet följer rätten att uppbära utdelning och att rösta om olika frågor på aktiebolagets bolagsstämma. Detta gäller även om man endast äger en aktie.

Mindre företag kan ha endast en aktie för hela aktiekapitalet medan större företag kan ha miljoner, om inte miljarder, aktier. Börsnoterade så kallade publika aktiebolag som exempelvis Nordea och Ericsson har miljarder utestående aktier och en stor mängd delägare.

Många större aktiebolag har delat upp aktierna i två typer, A-aktier och B-aktier. A-aktierna har ett högre röstvärde än B-aktierna. Anledningen till denna uppdelning är att storägarna inte gärna vill riskera att bli nedröstade av ett större antal mindre aktieägare. A-aktierna finns i ett mindre antal än B-aktierna och brukar inte omsättas på börsen särskilt ofta. När man normalt talar om köp och sälj av aktier är det B-aktier det handlar om.

Handel med aktier

En aktie är ett förmögenhetsobjekt som bland annat kan köpas, säljas och pantsättas. För aktier i större aktiebolag finns särskilda handelsplatser, aktiebörser, där man köper och säljer aktier. På börsen matchas köpare och säljare och när båda har kommit överens om ett pris på aktien så sker en affär. I dag sker all handel digitalt vilket medför låga transaktionskostnader och snabb handel. Ett aktiebolag måste vara noterat på börsen för att kunna handlas.

För att handla med aktier krävs att man har ett värdepapperskonto eller en aktiedepå hos en bank eller annan finansiell institution. När man gör ett köp eller en försäljning registreras handeln hos clearinginstitutet Euroclear. Det är sedan Euroclear som bevakar aktieägarnas intressen när det handlar om utdelning, aktiesplittar, kallelse till bolagsstämma, med mera.

Aktiebörser i Sverige

I Sverige finns i dag tre större aktiebörser. Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX) är den största och mest kända börsen med ungefär 300 registrerade aktiebolag. Burgundy är en börs som ägs av ett större antal banker i Norden. Syftet är att vara ett alternativ till Stockholmsbörsen. I dagsläget går det att handla med aktier i ungefär 1000 bolag på Burgundy. Dessutom erbjuds handel i så kallade börshandlade fonder (ETF). Nordic Growth Market (NGM) är en börs som fokuserar på handel i tillväxtbolag. Bolagen är mindre och inte lika analyserade och genomlysta som bolagen på de större listorna. Förutom dessa tre större börser finns också oreglerade marknadsplatser för onoterade aktiebolag. Här är handeln sporadisk och likviditeten mycket låg.

Aktiekurser och värdering

Priset som en köpare och en säljare kom överens om vid den senaste avslutade affären ger aktiekursen. Eftersom en aktie handlas precis som vilken vara som helst är det betalningsviljan som avgör priset. Aktiekursen är en ganska bra indikator på vad det faktiska värdet på aktien borde vara. Dock går det inte att sätta likhetstecken mellan aktiekursen och värderingen av företaget. Värdet på en aktie beror på vad aktiebolaget förväntas prestera i framtiden. Beräkningen av detta brukar främst göras utifrån den förväntade utdelningen. I många aktiebolag lämnas ingen utdelning och då är det andra faktorer som avgör aktiens värde.

När man köper aktier vill man såklart göra det till en fördelaktig värdering så att man inte köper för dyrt när aktiekursen toppar. För att minimera risker ska man bygga en väldiversifierad portfölj av aktier och även andra tillgångar som inte korrelerar med aktiemarknaden. Man kan även köpa in sig i flera omgångar och på så sätt få en bättre genomsnittlig inköpskurs på dina aktier.

På Aktie.se hittar du aktuella och historiska aktiekurser. Du kan söka en akties aktiekurs för ett specifikt datum.

Hur tjänar man pengar på aktier?När du har aktier finns det två sätt som kan göra att du tjäna pengar. Det ena är genom aktieutdelning. Aktieutdelning sker om företaget gått bra och de vill ge aktieägarna något. Det andra sättet är genom att aktierna stiger eller sjunker i värde, när aktier går ner i värde kan man tjäna pengar genom att blanka aktier eller gå kort i aktier (short position). Det finns mycket information du kan använda för att lära dig mer om aktier men ändå är det många som ställer sig frågan hur köper man aktier på bästa sätt?

Det finns ett sätt att tjäna pengar på börsen även vid nedgång, nämligen genom så kallad blankning. I korta drag kan man beskriva blankning som motsatsen till ett vanligt aktieköp. Vid ett traditionellt aktieköp hoppas man att kursen ska gå upp och att man därmed ska kunna tjäna pengar på uppgången. När man blankar en aktie däremot, säljer man en aktie som man själv inte äger, i tron att kursen är på nedgång och med hopp om att tjäna pengar på nedgången. Blankning innebär att man tjänar pengar på en kursnedgång genom att man köper tillbaka aktierna i ett senare skede när återköpspriset förhoppningsvis är lägre än det pris man sålde aktierna för.

Det finns en viss risk med blankning som man bör tänka på, nämligen den att blankning faktiskt till stor del handlar om spekulationer. Oväntade kursuppgångar kan uppstå, och det kan vara svårt att förutspå sådana oväntade händelser på börsen. Man ska också tänka på att det alltid är ägaren till de utlånade aktierna som innehar rätten till dem och därmed också avkastningen ifrån dem.

Historiskt sett har aktierna på den svenska börsen sedan 1900-talet stigit med ca 7% per år och då är inflationen inräknat. Detta kan jämföras med obligationer som gett ca 3% under samma period.

Bild från http://www.tschoepe.de/infomationen/berliner_nordbahn.htm

casino utan svensk licens Utländska Casino