När får man utdelning på aktier?

Utdelningar är betalningar som bolag gör till sina aktieägare. Pengarna representerar vanligtvis en del av den vinst som bolaget gjort under föregående år och som man valt att ge tillbaka till aktieägarna som kompensation för deras investering i bolaget från första början.
Ett bolag kan också genomföra extrautdelning till sina aktieägare. Det är exempelvis vanligt efter att ett bolag sålt av en del av sin verksamhet och fått in mer pengar än vad de behöver för att fortsätta driva sin verksamhet.Utdelning kan antingen ske i form av kontanter eller ytterligare aktier. Det mest vanliga är att företag ger utdelning i form av kontanter. Utdelningar är en mycket viktig aspekt av aktieinvesteringar då det kan hjälpa till att analysera ett bolags värdering och dess ekonomiska ställning.

Frågan som många nybörjare till aktier ställer sig är; när får man utdelning på aktier? Att förstå när och hur man får utdelning kan vara ett värdefullt verktyg för investerare.

När får man utdelning på aktier?


Det är under årsstämman som beslutet om aktieutdelning brukar äga rum. man diskuterar inte endast hur mycket som ska delas ut till aktieägarna, utan också vilket datum som aktieutdelningen ska äga rum.

För att ha rätt till ett bolags aktieutdelning måste du vara införd i aktieboken på avstämningsdagen. Det är vanligtvis den andra bankdagen efter bolagets årsstämma.

Sink-dag - Syftar till den sista dagen som du måste köpa aktien för att ha rätt till utdelning. För att ha rätt till utdelning måste du se till att hålla aktierna på ditt handelskonto över natten fram tills nästkommande dag.

X-dag - Syftar till den dag då aktien handlas exklusive rätt till utdelning. Handlar du aktier denna dag, och äger dem fram tills utdelningsdatum, kommer du inte ha rätt till någon utdelning. X-dagen är alltid dagen efter Sink-dagen.

Om du mot förmodan skulle vilja sälja aktie, och du köpte den på sink-dagen, kommer du fortfarande ha rätt till utdelning.

Avstämningsdagen - Syftar till dagen som aktieboken stäms av. Om ditt namn inte står med i aktieboken har du heller ingen rätt till några utdelningar. Du har heller inte någon rätt till att få delta i bolagsstämman eller delta i nyemissioner.

Avstämningsdagen är alltid dagen efter X-dagen och infaller två dagar efter sink-dagen. Detta gäller för amerikanska, kanadensiska och europeiska aktier.

När ger svenska bolag utdelning?


Majoriteten svenska bolag genomför sina utdelningar någon gång mellan april och maj. Det mest vanliga är att svenska bolag delar ut pengar i form av utdelning en gång per år.

Det finns dock vissa företag som kan dela ut pengar till sina aktieägare två eller flera gånger per år. Exempelvis genomförde bolaget Swedish Match (numera ägt av Philip Morris) två utdelningar under år 2022.

Att göra flera utdelningar per år är desto mer vanligt för utländska aktier som kan genomföra dem så mycket som en gång i månaden.

Utdelningar som investeringsstrategi


Utdelningar kan spela en betydande roll för vissa persons investeringsstrategier. Exempelvis finns det personer som lever till en större del på sina utdelningar. De är beroende av inkomstströmmarna och letar aktivt efter bolag med höga och hållbara utdelningar. Läs om vilka utdelningsaktier på InvestoRunner som höjt sina utdelningar över 10 år på raken.

Att leta efter utdelningsbolag är ett sätt att hitta finansiellt stabila och sunda bolag. Vanligtvis har utdelningsbolag en god ekonomi och stabila kassaflöden som tillåter dem att genomföra utdelningar.

Sist men inte minst ser flera investerare utdelningar som ett sätt att återinvestera pengarna i bolaget, eller andra företag. På sätt skapar man en ränta-på-ränta effekt som gör att avkastningen växer sig exponentiellt med tiden.
Senast uppdaterad fredag 24 februari 2023 kl. 07:59