Börsens utveckling

Vad är det som påverkar aktiekursens utveckling och då den allmänna som gäller generellt för hela börsen?Andra investeringsalternativ

Finns det andra saker att investera i, som t.ex. viner, fastigheter eller att köpa bolag direkt (onoterade aktier).

Ränta

Vilken ränta ät det just nu, desto lägre desto högre aktiekurser.

Skatter kring aktier

Har skatterna sänks eller kommer de att göra det, då stiger aktiekurser. Är de på väg att höjas, då bär det av åt det andra hållet. Att göra en snabb koll på hur skatteläget ser ut ska inte underskattas inför köpet av aktier.

Är det enkelt att låna pengar

Vid de tidpunkterna då likviditeten i samhället är högre är det fler som lånar och en del av dessa pengar hamnar i aktier.

Antal nyemissioner och introduktioner

Hur ser det ut med nyemissioner och introduktioner, är det mycket just nu? I så fall finns det fler alternativ att lägga pengarna på vilket kan göra att aktiekurser sänks.

Andra börser

Hur går börsen i USA? Asien? – Börskurserna följer varandra ganska väl ur den globala synvinkeln, dock med en del fördröjningar ibland. Alltså, går börsen ner i USA brukar den även gå ner i Sverige dagen efter.

Tror massmedia på uppgång

Vad som skrivs och sägs i tidningar, radio och tv påverkar aktiehandlare. Desto mer positiv inställning, desto högre aktiekurser.