VPC, VärdePappersCentralen & Euroclear

Dags att deklarera aktier? Läs här >>

Värdepapperscentralen heter sedan 2008 Euroclear Sweden och är en del av Euroclear Group. De har som uppgift att registrera all handel med värdepapper. Euroclear registrerar detta via ett datoriserat system som heter VP-systemet. VPC har även hand om aktieböcker för de företagen som är anslutna( emittenter) till VPC. När du har minst en aktie är du även delägare i företaget och i en aktiebok står det vilka aktieägare som har rösträtt. Rösträtten används normalt sett på bolagsstämman. Om du har aktier i företaget och vill kunna rösta på stämman är det viktigt att du berättar detta för din aktiemäklare innan så att de & VPC hinner föra in dig i företagets aktiebok.

Euroclear har även hand om olika former av värdepappersutbetalningar som t.ex. aktieutdelning.

Euroclear Sweden har även en del informationsmaterial vilket är ganska logiskt då de registrerar värdepappershändelser. De ger ut vp-avi och kontoutdrag.VP-Systemet

VP-Systemet är det system som Euroclear Sweden (tidigare VPC) har hand om för att registrera all handel av värdepapper och föra in vilka som har rösträtt i aktieboken. Det finns flera olika delar och företag som finns med i VP-Systemet vilka är emittenter( t.ex. staten & företag på börsen), KI( kontoförande institut som t.ex. banker och fondkommissionärer), likvidbank och företag samt privatpersoner som handlar med värdepapper.

Depåkonto och VP-konto

Skillnaden mellan ett depåkonto som du kan ha hos en bank, aktiemäklare eller fondkommissionär och ett vp-konto som du skaffar hos Euroclear är inte stora för dig som aktieköpare utan det är mest tekniken bakom som skiljer.

En förvaltare(bank eller fondkommissionär) har ett konto på Euroclear Sweden som täcker alla depåer hos förvaltaren.

Jag förtydligar med ett exempel. En depåkund köper 100 Ericsson aktier och en annan depåkund hos samma förvaltare säljer 100 ericsson aktier. Då görs det ingen ändring hos förvaltarens konto hos Euroclear.

Saker som skiljer ett depåkonto och ett VP-konto

Den som har ett depåkonto: