Guide till fonderVad är fonder?

En fond är en samling av ett flertal olika värdepapper, t.ex aktier och räntepapper. När du köper fondandelar blir du automatiskt ägare i de bolagen som fonden består av. Om du skulle köpa en fond med 20 bolag blir du därför ägare i alla tjugo bolagen. En fond måste enligt lag bestå av minst 16 olika bolag, men vissa fonder kan bestå av upp emot 80 olika bolag.

Istället för att själv göra placeringarna i olika värdepapper sköter istället fondens förvaltare investeringarna av dina pengar. Fördelen med att använda sig av en fondförvaltare är att denne har en särskild expertis på den marknad som fonden riktar in sig på. Fondförvaltaren arbetar dagligen, oftast tillsammans i team, med att analysera företag och marknader eller räntor och prognoser. Allt för att kunna göra så bra val av värdepapper som möjligt. Detta gör att du kan känna dig trygg med att dina pengar investeras smart och du slipper ta svåra beslut som du egentligen inte bottnar i.

Fördelar med fonder

En av de stora fördelarna med att investera dina pengar i fonder är att du får en naturlig riskspridning. Eftersom fonden består av minst 16 aktier sprids din risk automatiskt över flertalet branscher och regioner, vilket bidrar till en diversifierad och balanserad portfölj. Historiskt sett har fondsparande gett en högre avkastning än ett vanligt sparkonto, samtidigt som att det varit ett säkrare sparsätt än aktiesparande.

En annan fördel med fondsparande är att det är ett enkelt och smidigt sätt att investera dina pengar utan att du behöver lägga ned särskilt mycket tid. Anledningen till detta är att en fondförvaltare sköter placeringen av dina pengar och viktar även om fonden om risknivån skulle behöva justeras. Därför är fonder ett bra alternativ för dig som inte har tid eller lust att läsa på allt för mycket innan du investerar dina pengar.

Nackdelar med fonder

Fondsparande är i regel en mindre riskfylld sparform än aktier, men det innebär även att den förväntade avkastningen är lägre. Aktier kan vara ett bättre alternativ för dig som har en hög riskprofil och känner att du kan riskera att förlora dina pengar, då den förväntade avkastningen för aktiesparande är högre.

En annan nackdel med fondsparande är den avgift du tvingas betala för att fondförvaltaren ska sköta dina investeringar. Förvaltningsavgifterna varierar beroende på vilken fond du investerar i, men avgiften kan ibland uppgå till 3% årligen. Om din årliga avkastning ligger på 10-12% per år innebär detta att förvaltningsavgiften äter upp en fjärdedel av din avkastning, vilket kommer att bli mycket pengar i det långa loppet. Var därför noga med att ta reda på hur hög förvaltningsavgiften är innan du väljer vilken fond du vill investera dina pengar i.

Med fonder har du även en begränsad kontroll när det kommer till vilka aktier som återfinns i din portfölj. Du kan inte själv välja vilka bolag som ska finnas i din fondportfölj, utan du kan bara välja vilken typ av fond du vill investera dina pengar i. Om du som sparare vill vara mer involverad i dina investeringsval passar aktiesparande bättre.

Hur investerar man i fonder?

Om du är ny på börsen kan det verka svårt att komma igång med ditt sparande. Nedan finns en snabb guide på hur du ska gå tillväga för att börja investera dina pengar på ett snabbt och smidigt sätt.

När det kommer till val av nätmäklare är det viktigaste att välja den som passar dina behov bäst, baserat på vad du tycker är viktigast. Parametrar att jämföra är pris på courtaget, vilka funktioner som finns att tillgå och hur stort fondutbudet är. De vanligaste nätmäklarna i Sverige är Avanza och Nordnet, men det finns även andra alternativ.

När du valt vilken nätmäklare som passar dina behov bäst är det dags att öppna ett sparkonto hos dina nya nätmäklare. Det bästa alternativet är att öppna ett investeringssparkonto (ISK), då det är det smidigaste och mest prisvärda alternativet.

Den största fördelen med ett ISK är att du, till skillnad från om du använder dig utav en aktiedepå, slipper redogöra för dina aktievinster när det är dags att deklarera. Istället för vinstskatt betalar du årligen en schablonskatt som baseras på det totala värdet av ditt innehav.

För att minimera riskerna med ditt sparande är det viktigt att du har en välbalanserad och diversifierad portfölj. Du minskar dina risker avsevärt genom att sprida ditt innehav över flera olika branscher och regioner. När du investerar i fonder får du automatisk en bra spridning på ditt innehav, men för att optimera din riskminimering kan det vara en bra idé att investera i 5-10 olika fonder.

T.ex kan du välja fonder i olika delar av världen för att skydda dig mot valutarisker och regionsspecifika nedvärderingar. Många nätmäklare har inspirationssidor och fondportfölj-generatorer som finns att tillgå för att underlätta ditt val av fonder.

Hur hittar man bra fonder?

Din fondförvaltare tar de flesta beslut när det kommer till dina fonder, men du måste själv välja vilken fond du ska investera i. Nedan följer tre tips på vilka parametrar du borde ha i åtanke när du väljer fond.

  1. Vilken bransch är bolagen i fonden exponerad mot? Är bolagen i fonden exponerad mot en bransch som är på uppgång? I dessa osäkra börstider kan det vara smart att anpassa din portfölj efter det nuvarande marknadsläget och hitta fonder som investerar i aktier som inte drabbas lika hårt av ett osäkert världsläge.
  1. Geografiskt läge. Vilket land/världsdel är fonden exponerad mot? Även detta kan vara en avgörande faktor vid ett osäkert världsläge. Börsen påverkas av lokala händelser som t.ex ett stundande parlamentsval, eller om ett land drabbats hårt av en pandemi. Därför är det viktigt att läsa på om fondens geografiska risknivå innan du väljer att investera.
  1. Har portföljen rätt riskspridning? En viss fond kan passa dig bättre eller sämre beroende på din tilltänkta risknivå. Om du är beredd att ta en högre risk för en högre förväntad avkastning borde du välja en fond som enbart består av aktier. Om du däremot vill minimera dina risker kan det vara smart att välja en fond bestående av räntepapper.
  1. Vad är förvaltningsavgiften? Om du inte är uppmärksam kan du tvingas att betala en alldeles för hög förvaltningsavgift i förhållande till din förväntade avkastning. Nuförtiden finns det fonder helt utan förvaltningsavgift som fortfarande har en konkurrenskraftig avkastning. Se därför till att noggrann överväga vad du tycker är en rimlig förvaltningsavgift i förhållande till din förväntade avkastning.

Typer av fonder

Aktiefonder

Fondtypen aktiefond innebär att fonden investerar minst 75% i aktier. För att minska riskerna innehåller en aktiefond minst 16 olika aktier. Värdet på fonden påverkas alltså av hur de företagen som fonden har köpt aktier i har utvecklats.

Räntefonder

En räntefond är ett samlingsnamn för tre olika fondtyper vilka är obligationsfond, likviditetsfond och pennigmarknadsfond. När du köper en räntefond får du dina pengar investerade i räntepapper.

Blandfonder

En blandfond är en blandning av räntefond och aktiefond. Detta innebär att du både får tryggheten i en räntefond men samtidigt möjligheten till hög avkastning som du får i en aktiefond. Dock så innebär blandningen att du får en dämpad effekt, vilket är dåligt om börsen stiger, men väldigt tryggt om börsen sjunker.

Värdepappersfonder

Värdepappersfonder är fonder som består av värdepapper såsom aktier, fonder, räntepapper m.m.