Guide till fonderAktiefonder

Fondtypen aktiefond innebär att fonden investerar minst 75% i aktier. För att minska riskerna innehåller en aktiefond minst 16 olika aktier. Värdet på fonden påverkas alltså av hur de företagen som fonden har köpt aktier i har utvecklats.

Räntefonder

En räntefond är ett samlingsnamn för tre olika fondtyper vilka är obligationsfond, likviditetsfond och pennigmarknadsfond. När du köper en räntefond får du dina pengar investerade i räntepapper.

Blandfonder

En blandfond är en blandning av räntefond och aktiefond. Detta innebär att du både får tryggheten i en räntefond men samtidigt möjligheten till hög avkastning som du får i en aktiefond. Dock så innebär blandningen att du får en dämpad effekt, vilket är dåligt om börsen stiger, men väldigt tryggt om börsen sjunker.

Värdepappersfonder

Värdepappersfonder är fonder som består av värdepapper såsom aktier, fonder, räntepapper m.m.