Hur hantera risk med aktier

Att spara i aktier har historisk sett varit den överlägset bästa sparformen när det kommer till att få dina pengar att växa. Aktiesparande kan vara en rolig och lukrativ sparform, men det är också förenat med risker. När du investerar dina pengar i aktier måste du alltid ha i åtanke att du kan förlora dina investerade pengar. Nedan följer ett par handfasta tips på vad du kan göra för att minimera riskerna när du handlar med aktier.

balansera risken med aktier

Sprid dina risker

En av grundstenarna i ditt aktiesparande är att ha en diversifierad aktieportfölj. Diversifiering innebär att du sprider ut ditt innehav av aktier över många olika branscher och regioner och på så sätt sprida din risk. Genom att investera i bolag som är exponerade mot olika branscher blir du mindre sårbar mot branschspecifika nedvärderingar, vilket gör att du minimerar riskerna avsevärt.

Månadsspara

Ett misstag som många nya investerare gör är att de försöker att slå marknaden genom att köpa på börsdipparna och sälja på topparna. Detta är såklart en lockande tanke, men faktum är att det är i princip omöjligt att förutse marknaden och pricka rätt. Oftast slutar det med att du säljer en aktie som sedan fortsätter att stiga, eller också väntar för länge med att sälja en aktie som är på nedgång.

Därför är det bättre att sätta in ett fast belopp regelbundet, t.ex 10% av din lön i slutet på varje månad. Genom att investera regelbundet kommer du att köpa aktier både när marknaden är på uppgång och när det är på nedgång. På så sätt kommer du få en jämn och bra spridning på dina pengar och bli en vinnare i det långa loppet.

Investera aldrig mer än vad du har råd att förlora

En annan viktig grundregel att ha i bakhuvudet när du investerar i aktier är att aldrig satsa pengar du inte har råd att förlora. Aktiesparande är alltid förknippat med en viss ekonomisk risk som inte går att komma ifrån. Marknaden har historiskt sett alltid ökat på lång sikt, men allt kan hända på börsen och många sparare har fått se hela sitt innehav gå förlorat.

Låna därför aldrig pengar för att investera på börsen. Det kan ibland vara lockande att hoppa på en upphaussad aktie i hopp om att dubbla dina pengar, men detta kan lika väl sluta med att du förlorar hela din investering och dessutom måste betala tillbaka ett lån med ränta.

Investera bara pengar du helst inte behöver använda de närmsta åren, och satsa bara pengar som du ha råd att förlora. Man kan ibland skämta om att att börsen är som ett casino och det råder rena vilda västern, men det ligger faktikst mycket i det. Marknaden är starkt manipulerad av kortsiktiga och kapitaltunga aktörer som tävlar med algotrading där affärer avslutas på mikrosekunder. Så att ge sig in på börsen för kortsiktig spekulation är mycket av chansning varför många kallar börsen för ett casino, eller vilda västern.

Gör din egen analys

Som en oerfaren investerare kan vara lätt att stirra sig blind på andras rekommendationer, oavsett om de är experter eller vanliga lycksökare. De flesta menar säkert väl och faktiskt tror på bolaget, men det finns också många som ger ut rekommendationer för egen vinning. T.ex kan de själva vara tungt investerade i bolaget och därför vill att det ska öka i värde.

Faktum är att din egen analys oftast är fullt lika bra som alla andras. Då insynsköp enligt lag är olagligt så har du samma förutsättningar som alla andra att läsa på om bolaget och göra din egna, opartiska analys. På så sätt riskerar du inte att investera i dåliga bolag som folk på internet har hyllat för egen vinning. Gör istället en egen grundlig analys av bolaget och investera bara i bolag du själv har bra koll på.