Teknisk analys av aktier

Om du ska köpa aktier och inte vill basera köpen på gissningar kan du göra en aktieanalys genom två huvudsakliga metoder vilka är teknisk analys och fundamental analys. Men du ska givetvis inte glömma bort de generella trenderna på börsen som påverkar aktiekurser.När du gör en teknisk aktieanalys utgår du ifrån kursutvecklingen och datan. Du ser höj- och sänkningar för att kunna hitta vissa medeltal där du kan köpa under och sälja över.

Det finns flera metoder för att få fram dessa tal, men några är genom elliotvågor, medeltal, glidande medelvärde eller bollingerband.

Programvara för teknisk analys

Ami Broker
OmniTrader
TekniskAnalys.com