Swaps eller SwapparSwappar – ett utbyte av kassaflöden

Begreppet swapping kommer från engelskans ”swap”, det vill säga ”byta”. Att ”swappa” betyder alltså ”att byta” något. Inom finansvärlden innebär swapping ett byte av kassaflöden. Swappar kan sägas utgöra finansiella instrument vilka står för ett utbyte av kassaflöden mellan två parter.

Så här kan man använda swappar

För att ge ett exempel på när det kan vara av intresse att använda sig av swappar, kan det exempelvis vara någon med ett rörligt kassaflöde (kanske någon med ett lån med rörlig ränta) som vill byta till ett fast kassaflöde (till exempel ett lån med fast ränta), och vice versa. Båda parter har vid swapavtal ett intresse av utbytet, det kan bland annat handla om att man har olika kreditvärdighet och därför olika förutsättningar för fast respektive rörlig ränta vid lån. Vid ett sådant swapavtal byter man därför räntebetalningar med den andre parten.

Swappar via bank

Ett exempel på en anledning till att ingå ett så kallat swapavtal kan vara att ett företag förväntar sig stigande eller sjunkande räntesatser. Det företag som önskar ingå ett swapavtal kan vända sig till sin bank. Banker kan nämligen agera motparter i swapavtal. När det gäller så kallade ränteswappar finns en standard med syfta att underlätta handel med sådana finansiella instrument.