Handla med optioner

Att köpa köpoptioner eller säljoptioner

En option är ett instrument som kan användas för att skydda aktieinnehav och sänka risk i en portfölj, vilket kan kallas för hedge efter engelskans skydd. Vanligt förekommande är aktieoptioner och indexoptioner

En köpt köpoption (call option) eller köpt säljoption (put option) ger innehavaren av optionen:

Tex en option som ger dig rätt att sälja en aktie till 17 kr i Mars nästa år.

För den rätten att antingen köpa eller sälja underliggande aktie på slutdagen får innehavaren av optionen betala en premie till den som utfärdar optionen.

Utfärda köpoptioner eller säljoptioner

Som motpart till en köpare av optioner finns utfärdare av optioner. Man brukar också använda ordet ställa optioner.

Utfärdaren av optioner, dvs den som ställer ut och säljer optioner, har skyldighet att antingen köpa eller sälja underliggande aktie på lösendagen för optionen. För den risken som optionsutfärdaren tar erhålls en premie vid utställandet av optioner.

Kom ihåg att som utfärdare har du skyldighet sälja eller köpa underliggande aktier. Du ska aldrig ta en position som du inte är beredd att genomföra. Undvik även att utfärda för mycket optioner.

4 grundpositioner för optioner

Det finns 4 grundpositioner när man använder optioner, vilka är följande:

Risker

Risker med optioner kan hedgas bort, men det är helt upp till investeraren vilken risknivå man tar med optioner

Optioner har tidsvärde och köpare av optioner får betala för tid till optionslösen.

Strategier för optioner

Vilken strategi du ska välja med optioner beror på ditt syfte och marknadstro.

Betänk möjligheter och utmaningar med dina positioner. Vilken risk/reward vill du uppnå?

Tänk efter hur du ska agera om det går fel.

Strategi 1 - Covered Call. Utfärda köpoptioner mot underliggande aktieinnehav. Du erhåller en premie och har skyldighet att sälja aktien om kursen uppnår lösenpriset.

Strategi 2 - Såld vagga. En såld vagga mot innehav. Tex en aktie med kurs 50kr kan utfärda följande optioner:

Totalt erhåller du 4kr, om aktiekursen står still blir optionerna värdelösa och löses inte in, dvs du får behålla premien om 4kr.

Strategi 3 - Strut/Köpt vagga. En köpt vagga (benämns också som strut) innebär att du köper calls samt köper puts i syfte att tjäna på kommande volatitet i underliggande aktie. En strategi som kan användas tex innan rapport, på rapportdagen brukar volaliteten i öka vilket påverkar priset på optioner. Tex en aktie som står i 50kr 3 veckor innan rapport:

Totalt betalar du 4kr, om aktiekursen står still blir optionerna värdelösa och du förlorar 4kr + courtage. Sker det en större rörelse i aktien antingen upp eller ned så kommer antingen köp- eller säljoptionen öka i värde och positionen kan visa vinst. Uteblir stora kursrörelser och ökade optionspriser så kan optionerna säljas mot det eventuella tidsvärde som finns kvar. Strategin fungerar bäst på aktier som historiskt visar ökad volalitet och handelsvolym under rapportperioden.

Optionsvaggor kan antingen vara i formen strangle eller straddle. En köpt strangle betyder att du köper calls och puts som är Out of the Money, OTM. Du betalar en lägre premie eftersom optionerna är OTM och kan tjäna mycket pengar på stora kursrörelser. En Straddle betyder att du köper calls och puts som är ATM (At the Money). Du betalar en högre premium än en strangle men behöver samtidigt inte ha lika stora kursrörelser för att göra vinst.

Strategi 4 - Protective Put. Köp säljoption och försäkra underliggande aktieinnehav.

Strategi 5 - Fence, Protective Collar. Svagt positiv till underliggande aktie men vill försäkra med hedge, kan dock bli av med innehav på högre nivåer.

Strategi 6 - Callspread, positiv prisspread. Köp calloptioner och utfärda samtidigt calloptioner högre upp. Du betalar därmed mindre premium och kontrollerar hur mycket du tror underliggande aktie går upp.

Strategi 7 - Butterfly. Ställ callspread mot en annan callspread.

Begrepp inom optioner

Säkerhetskrav

ATM - At The Money

ITM - In The Money

OTM - Out of The Money

Rullning utfärdad säljoption som köps tillbaka, utfärdar ny osv.

Förkortningar och koder för optioner:

MånadKöp (kod)Sälj (kod)
Januari A M
Februari B N
Mars C O
April D P
Maj E Q
Juni F R
Juli G S
Augusti H T
September I U
Oktober J V
November K W
December L X

HMB8T122.50 är förkortning för en option i HM B aktien med lösendatum 2018 (8) i Augusti (T) med lösenpris 122,50kr.

Veckoption innehåller även bokstaven Y i namnet, tex HMB8T10Y125.

Värdering av optioner

En option kan delas upp i två värden, realvärde och tidsvärde.

Realvärde är det "reala" värdet optionen har, dvs skillnad mellan aktiekurs och lösenpris för optionen.

Tidsvärde (theta) är optionens pris minus realvärdet, längre tid till lösen innebär högre tidsvärde. Vid utfärdande av optioner jobbar tid till din fördel eftersom du vinner när optionen inte löses in. Vid köp jobbar tid mot dig

6 faktorer som påverkar optionspriset

Lösen av optioner

Optionslösen infaller den 3:e fredagen varje månad.

Veckooptioner har lösen varje fredag.