Guide till obligationer

Obligationer kan beskrivas som räntebärande skuldebrev. Dessa skuldebrev löper vanligen över flera år. Om du köper en obligation, lånar du samtidigt ut pengar till utgivaren av obligationen. En obligation kan alltså sägas vara ett intyg på att de som köpt obligationen lånat ut kapital.

Obligationer kan i Sverige ges ut av staten, banker, kommuner, bolåneinstitut samt vissa företag. Är du privatperson kan du köpa något som kallas premieobligationer, alternativt privatobligationer. Andra obligationsformer som förekommer är bland annat också statsobligationer och indexobligationer.

Fördelen med obligationssparande är den låga risken: Du vet alltid hur stor avkastning du kommer få eftersom räntan är densamma under hela löptiden. Nackdelen med obligationer är att avkastningen är relativt låg samt att du måste binda ditt kapital under en bestämd tid.Premieobligationer

Premieobligationer ges ut av riksgälden och kan sägas vara en kombination av en sparform och ett lotteri. Det kapital du satsar i premieobligationer ger dig samtidigt en chans att vinna en mindre eller större summa pengar. Du är dessutom alltid garanterad att få tillbaka din insats, det vill säga det nominella beloppet. Kort sagt, premieobligationer kan liknas vid ett lotteri, där du har chansen att vinna pengar samtidigt som du vet att du kommer att få dina satsade pengar i retur.

I vanliga fall investerar man i obligationer när man eftersträvar en värdeökning av sitt satsade kapital. När det gäller premieobligationer ser man istället chansen att vinna pengar i och med ”lottköpet” (premieobligationsköpet). Kostnaden för ”lotten” blir den urholkning av insatsen som inflationen orsakar under löptiden. Vinstpotten som delas ut vid dragningen utgörs av räntan på de pengar som kommit in vid försäljningen av premieobligationerna. När det är dags för vinstutdelning har potten legat en tid och därför förräntat sig. Denna pott fördelas sedan bland en andel premieobligationsägare som vinster, samtidigt som alla deltagare får sina satsade pengar tillbaka. Köp av premieobligationer innebär därför att det är en sparandeform utan några risker.

Privatobligationer

Om du tröttnat på låga sparräntor kan sparande i så kallade privatobligationer vara något för dig. Obligationer finns i många olika former, varav privatobligationer är en. Gemensamt för alla obligationer är att de är räntebärande värdepapper vilka ges ut av exempelvis stat, kommuner eller företag. Privatobligationer riktar sig till privatpersoner och ger oftast bättre avkastning än ett traditionellt sparkonto. Privatobligationssparande är långsiktigt och sker till en fast ränta och under en bestämd löptid.

Två sorters privatobligationer

Det finns två olika typer av privatobligationer. Den ena formen kallas kupongobligationer, den andra ”nollkupongare”. Båda dessa obligationsformer har med utbetalningen av räntan att göra. Kupongobligationer har utbetalning av räntan varje år, medan ”nollkupongare” endast betalar ut ränta vid löptidens slut.

Fördelar och nackdelar med privatobligationer

Fördelarna med privatobligationer är dels den i förväg kända fasta räntan, dels den låga placeringsrisken. Till nackdelarna hör att du måste binda ditt kapital under en viss tidsperiod.

Att spara i privatobligationer anses som ett säkert sparande, just på grund av den fasta, i förväg kända räntan. En stor fördel blir att du vet exakt hur mycket som du kommer att få tillbaka vid löptidens slut.