Börsens spelbolagsaktier kan påverkas av regleringen

Aktiekurser på börsen

Att investera i börsnoterade spelbolags aktier kan ofta vara relativt bra investeringar över tid. Detta eftersom spelbolag normalt har en vinstdrivande verksamhet som inte påverkas så mycket av yttre omständigheter, som exempelvis en pandemi, arbetslöshet eller andra kriser. Dock kan spelbolagsaktier som Kindred, Betsson eller Evolution påverkas av regleringar men oftast brukar dessa regleringar endast vara negativa på kort sikt och kan istället vara positivt för börsnoterade spelbolag på lång sikt. Den kortsiktiga negativa effekten av regleringar är oftast ekonomisk medan den långsiktiga positiva effekten istället blir minskad konkurrens och en säkrare och mer stabil etablering på marknaden.

Ett exempel på när regleringar har påverkat spelbolag är när den svenska spelmarknaden reglerades i januari år 2018. Då skedde en ordentlig utfasning av casinon från den svenska marknaden medan stora, börsnoterade spelbolag fick färre konkurrenter och därmed blev än mer lönsamma, trots de högre skattesatserna. Idag finns det ett flertal svenska casinon på den svenska marknaden dock är det få enskilda spelbolag. Istället är det några börsnoterade spelbolag som äger flera av de svenska casinona eller som agerar licensgivare till andra spelbolag. Det har gjort att de börsnoterade spelbolagen har fått ett starkare fäste på marknaden.

Vad påverkar spelbolagsaktierna?

Det finns flera faktorer som påverkar spelbolagens aktievärden. Bland annat är det hur vinstgivande ett spelbolag är och dels handlar det om hur spelbolagen hanterar utgifter i samband med regleringar som exempelvis skatter och omstruktureringskostnader. För svenska casinon krävdes en anpassning för den nya casinolagen som trädde i kraft och som för många innebar stora investeringar. Det var många svenska casinon som inte klarade av omställningen till den reglering som skedde i Sverige och som idag endast kan erbjuda spel på marknader utanför Sverige.

Nya regleringar inom EU

De flesta länder inom EU har idag infört reglering för onlinespel eller är på väg att göra det. Det innebär att de spelbolag som i framtiden vill verka i dessa länder behöver anpassa sin verksamhet på flera olika sätt. Bland annat innebär det utgifter men i vissa fall också inskränkningar som på kort tid påverkar spelbolagens vinst och därmed dess aktievärde. För större spelbolag som har en trygg ekonomisk bas innebär det en tillfällig svacka som med tiden istället kommer leda till en tryggare och mer ekonomisk etablering på marknaderna.

Det gör att man aldrig behöver få panik då det sker en reglering som påverkar seriösa och väletablerade spelbolags vinster utan det är oftast under en övergångsfas som istället i framtiden kommer att stärka börsnoterade spelbolags värde. De spelbolag som driver svenska casinon på den svenska spelmarknaden och som sköter sig och följer de regler och lagar som gäller kommer bara att bli än starkare med tiden. Idag är svenska casinon mycket hårt reglerade på den svenska spelmarknaden vilket förstås tär på de kortsiktiga vinsterna. Om du vill veta mer om svenska casinon, så gör du det enklast här. Över tid kommer de spelbolag som har uthållighet att kunna erbjuda säkra spelbolagsaktier över en längre tid.