Säkra investeringar genom diversifiering och andra trix

Vi vill alla göra smarta investeringar och se våra pengar växa. De finansiella marknaderna erbjuder väldigt många investeringsalternativ för aktiva investerare. Investerare är rekommenderade att skapa en portfolio med reducerad risknivå. Då är det lämpligt att diversifiera sina investeringar i olika tillgångsklasser med låg korrelation för att uppnå önskad riskspridning.

Anledningar till att diversifiera sina investeringar:

Det är mycket viktigt att investera säkert på de marknader man väljer att vara aktiv. Se till att de investeringar man väljer att genomföra är seriösa och använd en legitim plattform som uppfyller alla säkerhetskrav.

Bull eller Bear marknad

Marknads sentiment

En marknads sentiment kan tolkas beroende på hur den reagerar mot faktorer i omvärlden. Hur en marknad reagerar på negativa och positiva nyheter kan ge många ledtrådar om den överliggande marknadspsykologin.

Money management

Det vanligaste är att man investerar med ca 5% av sitt kapital i en enskild investering, eller vad som motsvarar ens risknivå. En del investerare använder sig av Martingale Roulette System, man dubblar sin insats efter varje förlust tills man slutligen vinner och sedermera gå med vinst. Det fungerar i praktiken på roulettespel där faktorerna hela tiden konstanta. Det är inte rekommenderat att använda sig av Martingale Roulette System i en finansiell marknad, där förutsättningar hela tiden förändras och varje enskild investering har olika förutsättningar. Systemet kräver också väldigt djupa fickor för att överleva många förluster i rad. Tycker man om att spela roulette eller spela casino anses det säkert att spela hos Unibet. Kindred Group som är en del av Unibet, är listade på Nasdaq-börsen, det skulle innebära en spridning av valutaexponering.

Svenska kronan och svensk ekonomi

Den svenska kronan har tappat i värde jämfört med de allra flesta valutor runt om i världen.

Volatilitets-index VIX

I en marknad med mycket hög volatilitet är det viktigt att justera sin exponering till en storlek som passar ens portfolio. VIX är ett index som mäter volatilitet, det brukar skämtsamt refereras till att mäta marknadens rädsla.

Ha realistiska förväntningar

Att investera är alltid spekulativt och alla investeringar kommer inte att generera positiv avkastning, tvärt om. Det är viktigt att inte avfärda en strategi efter en negativ investering, istället bör man fokusera på hur en specifik strategi har presterat över en lång tid och ignorera enskilda vinster och förluster. Många över tid framgångsrika strategier har mer förluster än vinster. Därmed logiskt att gladeligen välkomna förluster i väntan på stora vinster som återgäldar och mer därtill.

Vissa strategier är enbart tillämpade för en marknad som befinner sig i en stark trend, medan andra strategier är tillämpade för en marknad som befinner sig i en range, som inte förmår att bryta sig ut och fullfölja en specifik riktning.

Investera efter personlighet

Det är viktigt att använda en investeringsstrategi som passar ens personlighet, annars är det lätt att man avviker från strategin och agerar impulsivt och ignorerar risk som följd. Det är viktigt att investera efter en tidsram som passar ens personlighet. Är man i grunden otålig bör man fokusera på mer kortsiktiga strategier, och är man tålmodig så bör man fokusera på långsiktiga strategier. Om tio olika individer investerar efter exakt samma strategi, kommer dessa individer sannolikt få tio olika resultat. Därav är det väldigt viktigt att tänka länge och väl på hur man bör utforma sin investeringsfilosofi.

alla ägg i samma korg

Warren Buffett och diversifiering

Warren Buffett ses som världens främsta investerare, men har ett helt annat synsätt på diversifiering. Hans investeringsfilosofi är att lägga alla ägg i samma korg och sedan iaktta händelseförloppet väldigt noga. Lära sig allt om företaget eller industrin på djupet och förstå vilka faktorer som påverkar värderingar. Han går vidare med att säga att ”diversifiering är skydd mot ignorans”.

Det är alltid mycket validitet i vad Warren Buffett säger om investeringar. Men han representerar inte den genomsnittlige investeraren som troligtvis bör förhålla sig till att diversifiera sina investeringar.

Warren Buffett ses ofta som en konträr investerare som ofta går emot konsensus om hur säkra investeringsstrategier bör genomförs. Önskar man veta mer om nyheter för aktier och investeringar finns mer information att tillgå här.