Catena Media Aktie Forum (CTM)

Välkommen att diskutera aktien Catena Media här på Aktieforum.

Du behöver först skapa konto för att direkt skapa ditt inlägg på forumet.

eller

Konto och inloggning hanteras genom vår sajt InvestViewer.com, du blir skickad tillbaka till Aktie.se efter inloggningAktieforum för Catena Media (CTM)

›››  Logga in eller Skapa konto för att delta i diskussionen

Konto och inloggning hanteras genom vår sajt InvestViewer.com, du blir skickad tillbaka till Aktie.se efter inloggning


Skrivet av   Stockson
2017-11-28 19:39:30   Inlägg #39

Catena Media genomför en riktad nyemission mot säljarna av de tillgångar som förvärvades i USA under december 2016. Det rör sig om 117 805 ordinarie aktier vilket motsvara 899 808€ (teckningskurs 7,6381147€/aktie) till säljarna av tillgångarna som delbetalning för tilläggsköpeskillingen. Säljarna förbinder sig att under 6 månader inte sälja, erbjuda, pantsätta eller annars överföra eller avyttra aktierna utan godkännande från Catena Media.

http://news.cision.com/se/catena-media/r/catena-media-beslutar-om-en-riktad-nyemission-av-aktier-sasom-betalning-for-forvarvade-tillgangar-i-,c2401999


Skrivet av   Stockson
2017-11-20 15:22:56   Inlägg #19

Härliga tillväxtmål för Catena Media:

Nya finansiella mål för Catena Media är att uppnå till år 202 ett ebitda-resultat på över 100 miljoner €, genom förvärv och organisk tvåsiffrig intäktstillväxt

För 2017 hittills ligger justerad ebitda på 25 miljoner euro och för helåret 2016 var det 22 miljoner.

Ett annat mål är att operera med en nettoskuld i förhållande till ebitda inom intervallet 1,5 - 2,5 gånger, dock kan det tillfälligt förekomma att bolaget verkar utanför spannet.

En aktieutdelning förväntas inte innan år 2020
Catena Media aktiedata

Information och forum för aktien Catena Media.

Catena Media är verksamt inom sektor Sällanköpsvaror, i branschen Betting & Casino.

Catena Media aktie finns listad på Mid Cap med ticker CTM där du kan köpa och sälja aktier i Catena Media.